مدیرکل ثبت احوال استان گیلان ؛

۹۳ درصد مردم استان کارت ملی هوشمند دریافت کردند

مدیرکل ثبت احوال گیلان گفت: ۹۳ درصد افراد واجد شرایط در استان، کارت ملی هوشمند دریافت کردند و دولت الکترونیک، به تسهیل پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و خدمات اداری منجر شده‌است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads