مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان

افزایش بیش از ۲۸ درصدی مصرف برق در گیلان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با اشاره به افزایش مصرف برق طی سالجاری نست به مدت مشابه سال گذشته گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیشترین میزان مصرف برق در در استان نسبت به سال گذشته ۲۸ و چهار دهم درصد افزایش را نشان می دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads