مدیرعامل سازمان پسماند گیلان خبر داد؛

51 میلیارد تومان برای پسماند گیلان تخصیص یافته است

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری های تابعه گیلان با بیان اینکه دولت حفاظت پایدار از محیط زیست و مدیریت پسماندها را در دستور کار دارد، گفت: طی 2 سال گذشته، حدود 51 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های مختلف مدیریت پسماند استان تخصیص یافته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads