حسین شریعتمداری؛

دو تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری !

شواهد و دلایل غیرقابل تردیدی که به آن اشاره و استناد خواهیم کرد به‌وضوح نشان می‌دهد اصحاب فتنه دوبار در انتخابات ریاست جمهوری -88 و 92- دست به تقلب زده‌اند و هر دو بار تقلب بزرگ آنان با رسوایی بزرگتر روبرو شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads