محمد رضا فرجی در گفتگو با خوبان خبر:

هدف از ساخت مدرسه ارتقاء سطح معلومات دانش آموزان خمامی است/ تبدیل “مهرک فرجی” به مدرسه هوشمند

محمد رضا فرجی خیر مدرسه ساز هدف از ساخت مدرسه در بخش خمام را آموزش و ارتقاء سطح معلومات دختران خمامی عنوان نمود و از هوشمند شدن مدرسه مهرک فرجی در آینده ای نزدیک خبر داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads