سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری رشت خبر داد:

تدوین طرح شهردار مدرسه در رشت

علیرضا قانع از اجرای طرح شهردار مدرسه و مدرسه سبز در رشت خبر داد و گفت: اجرای آموزش‌های زیست محیطی در سرای محلات رشت پیگیری می‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads