سید حسین دریابکی در گفتگو با خوبان خبر:

همه تلاش خود را برای استفاده حداکثری از ظرفیت های منطقه به کار گرفته ام/ برای پرداختن به امور حاشیه ای وقت ندارم

رئیس آموزش و پرورش خشکبیجار در پاسخ به این سوال که خود را متعلق به کدام جناح سیاسی می داند گفت: آموزش و پرورش عرصه تعلیم و تربیت و کانون رشد و تعالی اخلاق است و در این عرصه، زمان و فرصتی برای پرداختن به امور حاشیه ای و سلیقه ای نیست.

به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان؛

طرح آشنایی دانش آموزان با توصیه های ایمنی گاز در مدرسه زینبیه خشکبیجار برگزار شد

به منظور ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان در خصوص خطرانتشار گاز مونواکسید کربن «طرح آشنایی دانش آموزان با توصیه های ایمنی گاز» روز یکشنبه در مدرسه راهنمایی زینبیه(س) اجرا شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads