مداح مشهور مدافع حرم شد + عکس

«نزار القطری» مداحی که چند سال پیش با نوحه «انا مظلوم حسین» در کشور ما به شهرت رسید لباس رزم پوشید تا مدافع حرم شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads