مخوف ترین ترن هوايی جهان

“زومانجارو” مخوف ترین ترن هوايی جهان با 125 متر ارتفاع نام دارد که هم اکنون مراحل ساخت آن در نزدیکی لس آنجلس آمریکا ادامه دارد .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads