مختار هنگام دستگیری حرمله چه دعایی کرد؟

خوبان خبر: عده‌ای، حرمله را کشان‌کشان نزد مختار آوردند، تا چشم مختار به چهره وحشت‌زده حرمله افتاد، به او نگاه تندی کرد و گفت: «اَلْحمد‌ُلله الذیَّ مَکَنّنی مِنْکَ»!

لقب اعطایی امیرالمؤمنین(ع) به «مختار» چه بود

خوبان خبر: نام او مختار ابن ابی‌عبید بن مسعود است، قبیله او «قسی» یا «ثقیف» است که از اعراب منطقه طائف است، کنیه مختار، «ابواسحاق» و لقب او «کیسان» و فرقه «کیسانیه» منسوب به اوست. کیسان به معنای «زیرک و تیزهوش است».

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads