وقتی رسانه ملی در تولید سریال های فاخر ناتوان می شود؛

غلبه سریال‌های ترک در جهان عرب بر سریال‌های ایرانی

چهار ـ پنج سال پیش هنگامه‌ای در جهان عرب برپا بود؛ آنها از موج سریال‌های مذهبی ایرانی در این کشورها نگران بودند اما امروز شاهد غلبه سریال‌های ترکی و روش ساخت آنها در جهان عرب هستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads