پس از بررسی در دادگاه تجدید نظر؛

احکام قطعی دادگاه اعضای دوره سوم شورای شهر رشت صادر شد

حکم قطعی دادگاه اعضای دوره سوم شورای شهر رشت و شهردار سابق این کلانشهر که توسط دادگاه بدوی منجر به صدور رأی شده بود,پس از طرح در دادگاه تجدیدنظر گیلان مطرح و رأی قطعی در این زمینه صادر شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads