بازگشت مجری ممنوع‌الکار به تلویزیون

خوبان خبر: اختلاف سلیقه‌ها در حوزه‌ی برنامه‌سازی وجود داشته است و حرف من هم این بوده است که اگر ما در برنامه‌ها دچار خودسانسوری شویم، مخاطبان را از دست می‌دهیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads