رئیس اینترپل ناجا:

محل دقیق زندگی خاوری شناسایی شده

رئیس اینترپل ناجا با اعلام اینکه محل دقیق زندگی خاوری شناسایی شده است، گفت: تمام مدارک و پرونده های قضائی برای کشور کانادا ارسال شده و منتظر نظر نهایی طرف کانادایی هستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads