در واكنش به سخنان اخير استاندار گيلان؛

آقای نجفی آیا گفتن اینکه دولت باید هژمونی و سلطه غرب را نپذیرد همنوایی با دشمنان است؟

آقای استاندار آیا سخن گفتن از اینکه امریکا دشمن بزرگ بشریت است، همنوایی با دشمن است؟! تقصیر شما نیست وقتی که آقای رئیس جمهور به سخنان منتقدین نگاهی همچون بی سواد ها ، سرهنگ ها ،تازه به دوران رسیده ها ، عقل سالم در بدن سالم و….. دارند! شما هم باید ما را هم نوا با دشمنان بدانید!!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads