محمدحسین جعفریان:

آقای ظریف! در مرز ایران و ترکمنستان چه خبراست؟

آقای ظریف! وظیفه شما تنها لبخند زدن در مذاکرات هسته‌ای و پیگیری آن پرونده با تمام مشقاتش نیست. وزارت شما وظایف دیگری هم دارد که دست کم در بخش ترکمنستان آن گویا عمل به آن وظایف فراموش شده است. لطفاً کاری بکنید!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads