یادداشت/

عید غدیر سرچشمه هرحمد و ثنای است که بدو آراست و اسلام از او برخاست/غدیر عهد پیمان،میثاق به عهد است

غدیر سرچشمه هرحمد و ثنای است که بدو آراست و اسلام از او برخاست. غدیر تغییر بدر و احد و شان نزول صفین و نهروان بوده و (بدر) عدالت می خواست (احد) شجاعت را آرزو می کرد (خیبر) تماشای صداقت را تمنا داشت.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads