زمزمه حذف ارز مرجع و تک نرخی کردن آن، ترفند دیگری جهت افزایش نرخ ارز است

خوبان خبر: محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران گفت: نابسامانی های چند ماه گذشته بازار ارز، مسئولین پولی و بانکی کشور را دچار آنچنان سردرگمی کرده است که از نظر خودشان هر روز تصمیم نوظهوری را مثلاً در جهت گره گشائی مشکلات پولی و ارزی کشور اتخاذ میکنند اما بجای حل مشکلات، برعکس گره ای بر گره های گذشته میزنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads