عوام‌فریبی فرح با چادر

فرح دیبا، همسر شاه، در یك سفر نمایشى و عوام‌فریبانه وارد مشهد مقدس شد و به زیارت مرقد مطهر امام هشتم حضرت على بن موسی علیه السلام رفت. در این سفر فرح با چادر در کنار محمدرضا شاه پهلوی به همراه امیرعباس هویدا و مقامات رژیم مشاهده مى‌شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads