محسن یوسفی:

اگر دیگران به محجوب دروغ گفته‌اند، گناه بازیکنان ملوان چیست؟

هافبک ملوان با انتقاد از وضعیت این تیم‌ می‌گوید روزی که سیروس محجوب به این تیم آمد پنجاه نفر در کنار او بودند اما در روزهای مشکلات این تیم هیچیک از آنها نبودند و سوال اصلیش از مالک ملوان این است که اگر دیگران به او دروغ گفته‌اند، گناه بازیکنان ملوان چیست؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads