هشداری به دستگاه دیپلماسی کشور؛

بلایی که دفاتر اروپایی در مسکو بر سر شوروی سابق آورد/ مشابهت قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا با بخشهایی از معاهده هلسینکی

نگاهی به معاهده هلسینکی و مقایسه آن با بخش اول و چهارم قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران، لزوم نگرانی جدی و نیز جلوگیری از تحقق خواسته اتحادیه اروپا را روشن می سازد؛ خواسته ای که در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads