احتمال توقف عرضه کارتی بنزین/

پمپ بنزین‌ها آماده حذف کارت‌ها شدند

رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت با اشاره به عدم استفاده مردم از کارت شخصی بنزین در جایگاه‌ها گفت: عرضه کارتی بنزین جز شکل‌گیری صف در جایگاه‌ها دستاورد دیگری ندارد و آماده توقف عرضه کارتی بنزین هستیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads