افزايش پنج ميليوني قیمت خودرو !

خوبان خبر: در حال حاضر فروشندگان با اکراه نسبت به فروش خودروهای خود اقدام می‌کنند که این مسئله باعث افزایش 300 هزار تا 5 میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی در بازار شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads