هر جراحی خونریزی دارد؛

شهردار رشت: اجازه سیاسی بازی در امور اجتماعی شهرداری رشت نمی دهم/ مسیر توسعه رشت باید به نحوی فراهم شود

محمدعلی ثابت‌قدم با بیان اینکه هر جراحی خونریزی دارد، اظهار داشت: مسیر توسعه رشت باید به نحوی فراهم شود، بنابراین نیاز بود در این مسیر چند اصله درخت قطع شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads