به بهانه فررارسیدن سالروز پذیرش قطعنامه 598؛

مروری بر علل پذیرش قطعنامه 598

این قطعنامه با قطعنامه های پیشین شورا متفاوت بود. مهم ترین تفاوت آن از نظر صوری، قرار گرفتن آن در قالب فصل 7 منشور ملل متحد بود که آن را از حالت توصیه خارج و برای دوطرف جنگ لازم الاجرا می کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads