هشداری به دستگاه دیپلماسی کشور؛

بلایی که دفاتر اروپایی در مسکو بر سر شوروی سابق آورد/ مشابهت قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا با بخشهایی از معاهده هلسینکی

نگاهی به معاهده هلسینکی و مقایسه آن با بخش اول و چهارم قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران، لزوم نگرانی جدی و نیز جلوگیری از تحقق خواسته اتحادیه اروپا را روشن می سازد؛ خواسته ای که در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

سینما شش بعدی خمام

adv

ads