اهدای قرآن دوران قاجار از طرف مریم سادات طبایی به سازمان اسناد ملی گیلان

خوبان خبر: این قرآن چاپ سنگی بوده و متعلق به ملاحسین کوکبی از مکتب‌داران قدیمی فومن از موسسان مدرسه در این شهرستان است که به صورت موروثی در خانواده کوکبی نگهداری شده و در گذر زمان آسیب‌هایی به آن وارد آمده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads