همراه اول در پاسخ به اعتراضات اخیر:

قبض اخیر همراه اول مربوط به مهر و آبان است/ تعرفه‌ها تغییر نکرده است

از روز چهارشنبه ششم آذرماه، ‌ارسال صورتحساب پیامکی مهر و آبان ماه همراه اول در سراسر کشور، آغاز شده است. این پیامک شامل قبوض ماه‌های مهر و آبان مشترکین است و هیچ تغییری در تعرفه‌ها ایجاد نشده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads