اين عمل شما را از آتش جهنم نجات مي‌دهد

محافظت نماز، همان توجه ويژه به نماز و عدم سهل‌انگاري در برپايي اين امر مهم است؛ اين محافظت صورتهاي گوناگوني دارد كه يكي از آن‌ها بجا آوردن نماز در اول وقت است.

قبله از کدام طرف است؟!

در تصویر زیر بخشی از قبرستان «یافت آباد» تهران نشان داده شده است که در آن دفن اموات بدون توجه به جهت قبله صورت گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads