قبله از کدام طرف است؟!

در تصویر زیر بخشی از قبرستان «یافت آباد» تهران نشان داده شده است که در آن دفن اموات بدون توجه به جهت قبله صورت گرفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads