مصاحبه با مرتضی پورمقدم ، جوان موفق خشکبیجاری؛

کسب مقام دوم کشوری قرائت قرآن کریم توسط جوان خشکبیجاری

خوبان خبر: بنده هرچی دارم از قرآن دارم و زندگی خود را مدیون کمک های خداوند و راهنمایی هایش می دانم به قول شاعر که می گوید: قرآن کلام ایزد و پیغام سر مد است / قران نشان دهنده هر نیک و بد است

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads