دومین ساخته کانون فرهنگی امام رضا(ع) خمام؛

فیلم کوتاه «مشق شیطان» + دانلود

فیلم کوتاه «مشق شیطان» دومین ساخته گروه «زاویه هشتم» کانون فرهنگی امام رضا(ع) خمام با موضوع آسیب شناسی ماهواره است. این فیلم کوتاه به کارگردانی هادی یعقوبی و با بازی رویا گیاه پرور، محمد ابرو فراخ و محدثه مسعودی، فروردین ماه امسال ساخته شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads