بازیگر فیلم موهن بی گناهی مسلمانان: من فریب خوردم

«سیندی لی گارسیا» بازیگر فیلم موهن «بی گناهی مسلمانان» گفت: «سم باسیل» کارگردان فیلم باید تاوان بدهد، شاید در این دنیا تاوان ندهد ولی مطمئنا در آن دنیا در پیشگاه خداوند باید جوابگوی کاری که انجام داده است، باشد

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads