عکس/ فوتبال‌دستی غم انگیز

خوبان خبر: عکسی دردناک از بازی کردن کودکان آفریقایی که ثروتشان به دست آمریکا و متحدین غربی اش به سرقت رفته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads