جباری دلایل خداحافظی از تیم ملی را گفت

مجتبی جباری می گوید: مثل هر فوتبالیست دیگر در دنیا حضور درجام جهانی برای من هم یک رویاست اما سوالی که در این چند ماهه به شدت ذهنم را درگیر کرده این بود که بعد از جام جهانی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads