در گفتگو با کارشناس مسائل دینی :

فضیلت ماه شعبان از نگاه احادیث و روایات

پیامبر اکرم (ص) شعبان ماه من است پس روزه بدارید برای دوستی و محبت پیامبر خود و برای تقرّب و نزدیک شدن به پروردگار، به حق آن خدایی که جان علی بن الحسین به دست قدرت اوست، سوگند یاد می کنم که از پدرم حسین بن علی (ع) شنیدم که او نیز از پدرش امیرالمؤمنین (ع) شنیده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads