وبلاگ /

با فضای مجازی چه كنیم؟

فضای مجازی محل امتحان‌ها و تكلیف‌های جدید ماست؛ امتحاناتی كه ماهیت متفاوتی نسبت به دیگر آزمایش‌های آدم‌ها، در قرون و اعصار گذشته ندارد، ولی متناسب با وضعیت انسان معاصر مختصات خاصی پیدا كرده است. همچون تمام امتحانات دنیا، نه می‌توان كاملاً آن را كنار گذاشت و نه می‌توان به راحتی از آسیب‌هایش در امان بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads