آیا برخی در «دولت امید» به دنبال «ناامیدی ملت» هستند؟

احتمال اجرای سناریوی «فشار بر مردم» برای «پذیرش توافق بد»

کسی در نیت خیر اکثریت کابینه منتخب مردم برای خدمت به آنان و حل مشکلاتشان تردیدی ندارد، اما رویدادهای ماه های اخیر حکایت از آن دارد که جریانی نفوذی در داخل دولت وجود دارد که خیر دولت و کشور و ملت را نمی خواهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads