دوچرخه سواری که قرار بود حامل پیام صلح و دوستی مردم ایران به پروفسور سمیعی باشد!

دوچرخه سوار گیلانی پناهنده شد/ گودرزی: می خواستم به دست بوسی فرح بروم! + فیلم و عکس

وی که قرار بود ” پیام صلح و دوستی” مردم رشت را برای پروفسور سمیعی در آلمان ببرد و به شهرداران کشورهای مختلف لوح سپاس از طرف مسئلان شهرمان بدهد، متاسفانه مایه آبروریزی و ننگ شهر و دیارمان شد!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads