اصغرفرهادی سازنده فیلم انتخاباتی هاشمی

خوبان خبر: در حالی که هنوز صلاحیت هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری تایید نشده اصغر فرهادی برای ساخت فیلم انتخاباتی آیت ا.. هاشمی رفسنجانی قرارداد بسته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads