تنها روستای بدون زباله ایران

در صورتی که کیسه‌های زباله از سوی گردشگران به متصدی تحویل داده شود 2 هزار تومان به آنان پس داده خواهد شد. این جایزه و مشوق موثر موجب شده است تا وجود زباله در طبیعت این روستا صفر باشد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads