پدر شهید صنعتی در گفتگو با خوبان خبر:

نقش روستاییان در انقلاب از شهری ها پررنگ تر است/ حمیدرضا اگر امروز زنده بود حتما با ناهنجاری ها برخورد می کرد

غلامحسن صنعتی با اشاره به سخنان اخیر هاشمی گفت: روستاییان در به ثمر رسیدن انقلاب نقش بسزایی داشتند پس چگونه است که اکنون برخی می گویند روستاییان تازه انقلابی شده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads