از زانو زدن مقابل امیر کویت و ویزا ندادن به وزیر ارشاد تا دست دادن با شیطان

سه فاجعه دیپلماسی در ۱۵ روز سفر به نیویورک

عدم صدور روادید برای وزرای ارشاد و بهداشت، گزاره «ما بودیم و ۶ قدرت جهانی» را به چالش کشید و شعار انتخاباتی «بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی» را متزلزل نمود. تلاش ظریف برای مدیریت از راه دور افاقه نکرد، وزیر خارجه جوان سعودی از انجام ملاقات با او سر باز زد و مرد خندان دیپلماسی مجبور شد امیر کویت را واسطه کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads