بخش خشکبیجار دارای دستگاه حمل زباله شد.

خوبان خبر: این دستگاه در محل نمایشگاه های دائمی استان گیلان ( فرش گیلان ) با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولین بخش های تابعه استان ، به بخشداری خشکبیجار تحویل داده شد

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads