شغل دستجردی پس از برکناری

خوبان خبر: مرضیه وحید دستجردی به محل فعالیت قبلی خود در بیمارستان آرش برمی‌گردد و کار خود را در بخش زنان و زایمان این بیمارستان از ۱۰ روز آینده آغاز می‌کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads