سخنرانی‌های غیراستاندارد در روز تکیه آیت‌الله بر صندلی «برچسب‌دار»

خوبان خبر: تعدادی از مدعوین با دستبندهای سبز در جلسه حضور یافته بودند و این حضور البته سخنرانان را به وجد آورد تا در خلال حرف‌هایشان فرصت را برای ذکر نام و یاد برخی زندانیان 88 و محکومان امنیتی غنیمت بدانند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads