از خواندن اشعار کفرآمیز تا مصاحبه با شبکه های ضدانقلاب؛

اخذ مجوز برای خواننده مسئله دار گیلانی!+ عکس

خواننده‌ای که تمامی کارهای وی با مضامین توهین،‌ سیاه نمایی و ضد ارزش است و طی سال های گذشته تریبونی برای عرضه اندام به وی داده نشده است، قرار است در تالار وزارت کشور برنامه اجرا می‌کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads