دریاچه مهارلوی شیراز قرمز شد

دریاچه مهارلو در نزدیکی شیراز دوباره مانند چند سال اخیر به رنگ قرمز درآمده و کارشناسان علت آن را شوری زیاد آب و رشد جلبکهای مقاوم به شوری می دانند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads