عکس/ مرگ تدریجی یک دریاچه

خوبان خبر: طی چند دهه گذشته دریاچه ارومیه در ایران، بزرگ‌ترین دریاچه خاورمیانه، در حال خشک شدن بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads