بانک مرکزی خبر داد؛

کاهش چشمگیر متقاضیان وام ازدواج

بانک مرکزی اعلام کرد: از نیمه تیرماه سال جاری تا دهه سوم شهریور ماه بالغ بر ۲۶۵ هزار نفر از صف در انتظار دریافت وام ازدواج کاسته شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads